solution finder

NRV 2012 Nedre Romerike Vannverk IKS (PPT)